Khai mạc Tọa đàm “Cơ sở lý luận về pháp luật Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kinh nghiệm quốc tế”

0
130

(TCKT&KT online) – Sáng 23/11, KTNN tổ chức Tọa đàm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Cơ sở lý luận về pháp luật Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kinh nghiệm quốc tế”. Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: LÊ HÒA

Tham dự Tọa đàm, về phía KTNN còn có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ; GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Thành viên chính Ban Đề tài; cùng đại diện Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Hợp tác quốc tế.

Về phía khách mời có đại biểu đại diện của các đơn vị: Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học.

Mục đích của Tọa đàm nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại Tọa đàm, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm quốc tế về pháp luật và thực tiễn hoạt động kiểm toán đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí để rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng trong xây dựng hệ thống pháp luật và tổ chức hoạt động kiểm toán của KTNN đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Đề tài cho biết, trong quá trình phát triển và hoạt động, ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, KTNN đã ngày càng chú trọng đến việc tham gia, phát huy vai trò của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu khai mạc Tọa đàm. Ảnh: LÊ HÒA

Theo đó, để thực hiện công tác này, KTNN đã không ngừng hoàn thiện các văn bản pháp luật, các phương pháp nghiệp vụ kiểm toán, nâng cao năng lực công nghệ và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước. Qua đó, KTNN đã có những đóng góp nhất định đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cũng cho biết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và trước những yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước đối với KTNN trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, KTNN phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện một cách hệ thống, toàn diện cả về mặt pháp luật và hoạt động thực tiễn về vị trí, chức năng của KTNN; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của KTNN; tổ chức hoạt động và phương pháp, công nghệ kiểm toán… trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Từ đó, KTNN tiếp tục đổi mới, phát triển tổ chức, hoạt động kiểm toán để ngày càng phát huy đầy đủ tính hiệu lực, hiệu quả trong việc phòng, chống, tham nhũng, lãng phí với vị thế là một công cụ trọng yếu trong kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước.

Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục thông tin về những nội dung quan trọng của Tọa đàm./.

Theo LÊ HÒA – DIỆU THIỆN/baokiemtoannhanuoc.vn
Dẫn theo nguồn:http://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/khai-mac-toa-dam-co-so-ly-luan-ve-phap-luat-kiem-toan-nha-nuoc-trong-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-152607