Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử nhanh chóng

0
29

(TCKT&KT online) – Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022. Theo đó, để đăng ký tài khoản định danh điện tử, công dân Việt Nam có thể thực hiện theo các bước sau: