Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ 6, Khóa VI

0
92

(TCKT&KT online) – Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ 6, Khóa VI đã được tổ chức vào Sáng 06/11/2021, tham dự qua nền tảng ZOOM.

Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tich Hiệp hội phát biểu

Dự Hội nghị trực tiếp tại Trụ sở Hiệp hội 

Tham dự trực tiếp tại trụ sở Văn phòng của Hiệp hội Hội nghị gồm có: 

  1. Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội;
  2. Ông Vũ Hữu Nam – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội;
  3. Ông Trịnh Đức Vinh – Phó Chủ tịch Hiệp hội;
  4. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – UV BCH;
  5. Bà Trần Thị Thanh Nga – UV BCH;     
  6. Bà Đàm Thị Lệ Dung – UV TV;
  7. Ông Lê Công Lương – Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam (Khách mời tham dự Hội nghị).

Dự Hội nghị trực tiếp tại Trụ sở Hiệp hội 

Khách mời là Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính tham dự phát biểu.

Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng với 30 điểm cầu gồm các UV BTV, UV BCH; UV BKT

30 Điểm cầu từ các Ủy viên

Theo Vaa.net.vn