E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 05/02/2023

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 08/06/2022
Bài viết nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) theo hướng quản trị rủi ro (QTRR) trong hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) Ngoại thương Việt Nam. Số liệu sử dụng trong bài viết được thu thập từ báo cáo tài chính của chi nhánh và từ kết quả lấy ý kiến của 100 cán bộ công nhân viên tại NHTMCP Ngoại thương, để đưa ra phân tích thực trạng hệ thống KSNB tại đơn vị. Thông qua bài viết, tác giả đưa ra các giải pháp, nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB cụ thể là: hoàn thiện về môi trường kiểm soát; hoàn thiện về thiết lập mục tiêu, nhận diện và đánh giá rủi ro; hoàn thiện về hoạt động kiểm soát; hoàn thiện về thông tin truyền thông; hoàn thiện về hoạt động giám sát. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra giải pháp hoàn thiện KSNB cho ngân hàng (NH) này.
Thong ke
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top